Harmonogram szkoleń

Data szkolenia Temat szkolenia Cena szkolenia Zamów szkolenie
16.01.2018 Cyberprzemoc w środowisku szkolnym 196 zł/osobę Zamów
15.01.2018 Dyrektor, jako zarządzający jednostką organizacyjną 196 zł/osobę Zamów
09.02.2018 Innowacje w edukacji 289 zł/osobę Zamów
09.01.2018 Kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność w szkole 269 zł/osobę Zamów
02.03.2018 Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym - praca z uczniem trudnym 196 zł/osobę Zamów
09.02.2018 Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym - praca z uczniem trudnym szkolenie bezpłatne Wypróbuj
12.01.2018 Metoda eksperymentu 289 zł/osobę Zamów
12.02.2018 Mindfulness – lekarstwo na stres i wypalenie zawodowe w szkole 196 zł/osobę Zamów
24.01.2018 Nowe zagrożenia - sponsoring i prostytucja wśród młodzieży 196 zł/osobę Zamów
19.02.2018 Ochrona danych osobowych w szkole 269 zł/osobę Zamów
12.03.2018 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PRAKTYCE 220 zł/osobę Zamów
07.03.2018 Prawo autorskie w szkole 269 zł/osobę Zamów
19.02.2018 Profilaktyka agresji w szkole 196 zł/osobę Zamów
21.02.2018 Profilaktyka uzależnień w szkole – narkotyki, alkohol, dopalacze 269 zł/osobę Zamów
03.01.2018 Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w szkołach 196 zł/osobę Zamów
11.04.2018 Regulacja prawna oceniania w szkole 196 zł/osobę Zamów
11.01.2018 ROZWÓJ ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH 138 zł/osobę Zamów
09.04.2018 Sytuacja prawna dyrektora szkoły 196 zł/osobę Zamów
29.01.2018 Trener efektywnej nauki 396 zł/osobę Zamów
05.02.2018 Trudny rodzic - komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym 196 zł/osobę Zamów
13.02.2018 Uzależnienia behawioralne młodzieży: Internet, telefony komórkowe 196 zł/osobę Zamów
11.01.2018 Zmiany regulacji prawnych w związku z wdrożeniem reformy systemu oświaty od 01.09.2017. 319 zł/osobę Zamów