Cyberprzemoc w środowisku szkolnym

O Szkoleniu

Rozwój nowoczesnych technologii i społeczeństwa informacyjnego to nie tylko liczne korzyści i udogodnienia, lecz także i negatywne zjawiska społeczne. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Szkolenie jest odpowiedzią na to nowe zjawisko.

Partnerem szkolenia jest 

Twoje Korzyści

dowiesz się, jak rozpoznawać ofiary cyberprzemocy i jakie stosować wobec niej rozwiązania i procedury

nauczysz się sztuki mediacji i rozwiązywania konfliktów

przede wszystkim jednak będziesz wiedzieć, jak pomóc ofiarom cyberprzemocy

Program
1.

Definicja, skala zjawiska, przyczyny jej powstawania
Psychologiczne skutki cyberprzemocy
Case studies, studia przypadków i sprawy sądowe o cyberprzemoc w Polsce
Gdzie szukać pomocy?

2.

Jak poinstruować rodziców w zakresie korzystania z nowej technologii przez dzieci
Jak zabezpieczać dowody i przygotować się do wniesienia skargi
Jak rozmawiać z ofiarą cyberprzemocy
Jak rozmawiać ze sprawcą cyberprzemocy

3.

Mediacje sprawca – ofiara
Modelowanie postaw u młodzieży i wspieranie roli aktywnego świadka ratownika

4.
Terminy
HARMONOGRAM cyklu szkoleń:

16-01-2018 g. 20.00 - CZĘŚĆ I
23-01-2018 g. 20.00 - CZĘŚĆ II
30-01-2018 g. 20.00 - CZĘŚĆ III
Termin szkolenia:
16.01.2018 - 30.01.2018
196 zł/osobę

Limit miejsc wyczerpany

Poinformujemy Państwa o nowym terminie szkolenia.
Wykładowcy