Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym – praca z uczniem trudnym

O Szkoleniu

Czy każdy, kto dużo wie, jest dobrym nauczycielem? Niekoniecznie. Poza wiedzą merytoryczną ważne są bowiem również kompetencje społeczne, m.in. związane z komunikacją. Kształtowaniu takich właśnie umiejętności u nauczycieli, poświęcone jest szkolenie.

Partnerem szkolenia jest 

Czy wiesz że?

Uczestnicy otrzymają certyfikat odbycia szkolenia wstępnego.

Program
1.

Bariery w komunikacji – ćwiczenie związane ze wzbudzaniem emocji: osądzanie, uciekanie od problemów, decydowanie za innych.
Neuropsychologiczny model komunikacji – jak budowa mózgu wpływa na sposób porozumiewania się nauczyciela z uczniem i rodzicem.
Dwa typy automatycznych reakcji w klasie – atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia.

2.

Jak rozmawiać spokojnie, stanowczo i rzeczowo?
Zasada: najpierw emocje – później logika
Empatia – uniwersalna technika łagodzenia emocji i dochodzenia do porozumienia.
Techniki aktywnego słuchania – odzwierciedlanie, klaryfikacja, prowadzenie, mowa ciała.
Formułowanie spostrzeżeń zamiast ocen – ćwiczenia odróżniania faktów od interpretacji (materiał zdjęciowy).
Elementy komunikacji bez przemocy – komunikat ja
Dawanie informacji zwrotnej.
Kontrakt i wyciąganie konsekwencji
Techniki stawiania granic.

3.

Mediacje, czyli jak towarzyszyć konfliktom, w których nie jesteśmy jedną ze stron.
Słowa – wyzwalacze, których należy unikać i budowanie nowych nawyków językowych.
Praca z emocjami nauczyciela wobec konfliktu – gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach.
Budowanie autorytetu u dzieci i ich rodziców w oparciu o uważną obecność (mindfulness).
Jak znaleźć w sobie siłę i spokój – ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem).

Terminy
02-03-2018 g.20:00 – CZĘŚĆ I
05-03-2018 g.20:00 – CZĘŚĆ II
06-03-2018 g.20:00 – CZĘŚĆ III
Termin szkolenia:
02.03.2018 - 06.03.2018
196 zł/osobę
Wykładowcy