Profilaktyka agresji w szkole

O Szkoleniu

Szkolenie dotyczące zjawiska agresji w szkole skupia się na przekazaniu praktycznych rozwiązań nie tylko w sytuacji wystąpienia tego zjawiska, lecz także w zakresie prewencji. Zjawisko agresji zostaje szeroko omówione i nie ogranicza się tylko do przemocy fizycznej, lecz także słownej czy cyberprzemocy

Partnerem szkolenia jest  

Twoje Korzyści

dowiesz się, jak radzić zapobiegać agresji w klasie i szkole

zdobędziesz wiedzę, niezbędną każdemu nauczycielowi i wychowawcy, na temat zachowania się w sytuacji wystąpienia zjawiska agresji

Program
1.

Definicja, typy agresji, przyczyny jej powstawania

Jak przeciwdziałać powstawaniu agresji?

Jak przeciwdziałać skutkom agresji i jak rozmawiać?

Kontrakt i wyciąganie konsekwencji wobec agresywnych uczniów

2.

Współpraca z rodzicami dziecka agresywnego

Mediacje sprawca – ofiara

Cyberprzemoc

Autoagresja – samookaleczenia, anoreksja

Praca z agresywnymi reakcjami nauczycieli na agresję uczniów – modelowanie postaw

3.

Praca z emocjami nauczyciela wobec agresji – gniew, poczucie winy, bezradność, strach
Jak znaleźć w sobie siłę i spokój w sytuacji agresji – ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem) – budowanie autorytetu w oparciu o uważną obecność (mindfulness)

Terminy
Limit miejsc wyczerpany.

Kolejna edycja w styczniu 2018.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc, poinformujemy Państwa o nowym terminie szkolenia.

196 zł/osobę
Wykładowcy