Profilaktyka uzależnień w szkole – alkohol, narkotyki, dopalacze

O Szkoleniu

Nielegalny i bardzo groźny rynek narkotyków i dopalaczy rozwija się bardzo dynamicznie. Niestety substancje te docierają również do szkół, a nauczyciele stają przed wyzwaniem, jak poradzić sobie w obliczu tego zjawiska. Odpowiedzi na to dostarczy szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień w szkole.

Partnerem szkolenia jest 

Twoje Korzyści

dowiesz się jak rozpoznawać zachowania uczniów znajdujących się pod wpływem substancji uzależniających

będziesz wiedział jak im pomóc i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zjawiska w szkole

Program
1.

Definicja uzależnienia, skala zjawiska, nowe trendy.
Przyczyny przyjmowania substancji odurzających wśród młodzieży.
Biologiczny mechanizm uzależnienia i wpływ na układ nerwowy.
Fazy rozwoju uzależnienia, reakcje rodziców w danej fazie, typowe mechanizmy obronne

2.

Młodzieżowe mity na temat narkotyków i twarde, biologiczne fakty związane z wyniszczeniem organizmu.
Rozpoznawanie zachowań związanych z zażywaniem/nadużywaniem substancji.
Niepokojące zmiany fizyczne, psychiczne, społeczne oraz przedmioty.
„Na gorącym uczynku” – jak rozpoznać, że uczeń jest odurzony, procedura interwencyjna.

3.

Rozpoznawanie poszczególnych narkotyków (zdjęcia) i sposób ich działania
Jak rozmawiać z dzieckiem, kontrakt i wyciąganie konsekwencji
Współpraca z rodzicami
Placówki i pomoc instytucjonalna, do której można skierować ucznia i rodziców

4.

Co zamiast uzależnień? – typy programów prewencyjnych
Praca z emocjami nauczyciela wobec substancji zakazanych – gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach

Terminy
21.02.2018 g.20:00 - CZĘŚĆ I
07.03.2018 g.20:00 - CZĘŚĆ II
14.03.2018 g.20:00 - CZĘŚĆ III
21.03.2018 g.20:00 - CZĘŚĆ IV
Termin szkolenia:
21.02.2018 - 21.03.2018
269 zł/osobę

Limit miejsc wyczerpany

Poinformujemy Państwa o nowym terminie szkolenia.
Wykładowcy