Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w szkołach

O Szkoleniu

Szkolenie dotyczy relacji w zespole pracowniczym wraz z omówieniem porównania tego mechanizmu do agresji szkolnej.

Partnerem szkolenia jest 

Twoje Korzyści

dowiesz się, jak poradzić sobie w sytuacji agresji płynącej ze strony współpracowników czy przełożonych

Program
1.

Definicje pojęć w psychologii i polskim prawie (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Karta Nauczyciela): mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne.
Przykłady, studia przypadków, sprawy sądowe.
Mobbing (nękanie i zastraszanie) oraz molestowanie seksualne w relacjach między kadrą pedagogiczną.

2.

Dyskryminacja uczeń – uczeń oraz nauczyciel – uczeń: jak rozpoznawać?
Materiał wideo – rozpoznawanie zachowań niepożądanych i poszerzanie świadomości wobec nawyków komunikacyjnych nauczycieli wobec uczniów i siebie nawzajem.
Modelowanie zdrowych relacji oraz postawy świadka – ratownika wśród uczniów i nauczycieli.

3.

Poszerzanie horyzontów w obszarze różnorodności kulturowej – zyski dla uczniów, nauczycieli i szkoły.
Jasna komunikacja – wyrażanie sprzeciwu wobec niepożądanych zachowań w asertywny sposób.

Terminy
HARMONOGRAM cyklu szkoleń:

3-01-2018 g. 19.00 - CZĘŚĆ I
5-01-2018 g. 19.00 - CZĘŚĆ II
8-01-2018 g. 19.00 - CZĘŚĆ III
Termin szkolenia:
03.01.2018 - 08.01.2018
196 zł/osobę

Limit miejsc wyczerpany

Poinformujemy Państwa o nowym terminie szkolenia.
Wykładowcy