Zmiany regulacji prawnych w związku z wdrożeniem reformy systemu oświaty od 01.09.2017

O Szkoleniu

Cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom prawnym i organizacyjnym, dot. szkoły/ przedszkola. Dla dyrektorów szkół/ przedszkoli i wszystkich, którzy chcą posiadać orientację w zakresie praw i obowiązków, wchodzących w podstawowy zakres funkcjonowania szkoły/ przedszkola i jej pracowników, przede wszystkim – nauczycieli.

Cykl spotkań w formie webinarów onlinie.

Czat z prowadzącym, dzięki któremu żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Materiały ze szkolenia udostępnione na platformie edukacyjnej edumaster.pl

Celem cyklu szkoleń jest doskonalenie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły/ przedszkola.

Partnerem szkolenia są  

Dlaczego warto?
Po zakończeniu kursu rozwiniesz wiedzę w zakresie zmian dotyczących

uprawnień organów prowadzących i organów nadzoru

polityki kadrowej w szkole

rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami

wybranych świadczeń socjalnych

Program
1. webinarium

Zmiany w zakresie uprawnień organów prowadzących i organów nadzoru

 • Nowe zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny: w tym opiniowanie arkusza organizacji, ocena kwalifikacji nauczycieli, dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły
 • Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy w szkole. Nadzór nad zatrudnianiem nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym
 • Zadania organu prowadzącego w zakresie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
...zobacz szczegóły...zwiń szczegóły
2.

Polityka kadrowa w szkole

 • Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne) i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej
 • Znaczenie nowych ramowych planów nauczania w kształtowaniu polityki kadrowej w zreformowanej szkole
 • Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia w okresie przejściowym wynikającym z ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe
 • Planowanie zatrudnienia w przypadku przekształcenia i włączenia gimnazjum do innej szkoły
 • Status pracowników w zespole szkół w przypadku wygaszenia, włączenia i przekształcenia gimnazjum
...zobacz szczegóły...zwiń szczegóły
3.

Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli

 • Nowa formuła przeniesienia służbowego nauczycieli – okres przejściowy
 • Nowe zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli
 • Zgoda na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole. Skutki prawne braku zgody
 • Nowe zasady przejścia w stan nieczynny
 • Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji

 

...zobacz szczegóły...zwiń szczegóły
4.

Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami

 • Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie Karty Nauczyciela i na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe:
 1. środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy
 2. wygaszanie gimnazjum i włączenie do innej szkoły
 3. wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy
 4. wycofanie oświadczenia woli przez jedną ze stron.
 • Zwolnienie w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę
...zobacz szczegóły...zwiń szczegóły
5.

Wybrane świadczenia socjalne

 • Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia
 • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
...zobacz szczegóły...zwiń szczegóły
Terminy
HARMONOGRAM cyklu szkoleń:

11-01-2018 g. 20.00 - CZĘŚĆ I
18-01-2018 g. 20.00 - CZĘŚĆ II
Termin szkolenia:
11.01.2018 - 18.01.2018
319 zł/osobę

Limit miejsc wyczerpany

Poinformujemy Państwa o nowym terminie szkolenia.
Wykładowcy