dr Ryszard Jurkowski

Ekonomista, prawnik, pedagog, doradca, coach, mentor, tutor, trener, mediator.

Posiada 35 lat doświadczenia w tworzeniu aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki osób zatrudnionych oraz 31 lat doświadczenia w tworzeniu systemów zarządzania ludźmi (wiedzą) w organizacji.

Posiada doświadczenie w działalności edukacyjnej ogółem 32 lata, w tym 24 lata pracy jako trener w organizacjach szkoleniowych: zrealizowane projekty edukacyjne – uczestnicy wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych – łącznie ok.34000 osób oraz ok. 45000 godzin dydaktycznych.

Posiada 26 lat doświadczenia w zarządzaniu organizacjami złożonymi, w tym 18 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz 7 lat w projektach Interim manager.

Posiada liczne publikacje dotyczące działalności szkól, nauczycieli, pracowników, kierujących organizacjami.

Jest założycielem i organem prowadzącym: dla ośrodka doskonalenia nauczycieli oraz dla placówki kształcenia ustawicznego, a także dla jednostki gospodarczej.