Iwona Joanna Pogorzelska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i sztuki. Autorka scenariuszy twórczego myślenia i kreatywności. Animator rozwoju intelektualnego i osobowego ucznia. W pracy stosuje twórcze metody, rozwijając swoją wiedzę  i umiejętności zdobyte w procesie standardowego kształcenia, co wymaga ciągłego doskonalenia, uzupełniania i poszukiwania.  Lekcje w klasach młodszych prowadzi tak, by były ciekawe, absorbujące i uczyły twórczo myśleć, a uczniowie mogli znaleźć w nich coś, co je zaciekawi. W pełni akceptuje ucznia, jego indywidualność, stara się zrozumieć jego styl myślenia. Czyni wszystko, by swoich uczniów uczynić świadomymi uczestnikami procesu kształcenia i wychowania. Wie, że każde dziecko wymaga odrębnego traktowania i zindywidualizowanego podejścia.