Małgorzata Baran

Nauczycielka biologii w krakowskim liceum ogólnokształcącym, z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w zawodzie, ekspert projektu MEN „Uczeń, rodzic, nauczyciel”, koordynator prac małopolskiego Zespołu ds. Edukacji i Młodzieży, wykładowca przedmiotów biologicznych w medycznej szkole policealnej oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, twórca materiałów edukacyjnych z biologii dla szkół ponadgimnazjalnych, felietonistka, autorka artykułów o tematyce biologicznej, prozdrowotnej , kulturowej i opowiadań dla dzieci,
blogerka, (prowadzi blogi „Plaskate łapy Pana Dziobaka” http://pandziobak.blogspot.com/, „ Subiektywizmy” http://subiektywizmy.blogspot.com/)
Specjalizuje się w zagadnieniach związanym z prawem oświatowym, pełniła funkcję zastępcy dyrektora w liceum. Uczestniczyła w szkoleniach Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zdobywając wiedzę z zakresu prawa pracy oraz z zagadnień dotyczących przemocy w rodzinie.
Współpracuje z wydawnictwami polonijnymi „Antwerpia po polsku” oraz z internetową gazetą Polonii Kanadyjskiej „Przeglad.ca”.