Monika Łazarska

Nauczyciel biologii, chemii i przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych, autorka programów dydaktycznych bazujących na korelacji między przedmiotami, umożliwiających wykorzystanie metod nauczania opierających się na poznawaniu świata w sposób empiryczny, za pośrednictwem doświadczeń. Już w trakcie studiów prowadzenie własnych zajęć dydaktycznych w różnych grupach wiekowych, w tym zajęć muzealnych okazało się być inspiracją do tworzenia wielu gier edukacyjnych, dzięki którym uczestnicy lekcji mogli uczyć się przez zabawę. Entuzjastka innowacji w edukacji, nauczania metodą projektu. W swojej pracy wykorzystuje multimedia, chcąc w ten sposób przy pomocy narzędzi dobrze znanych młodzieży pokazać, że proces zdobywania wiedzy może być przyjemny, a jednocześnie efektywny. Ucząc dzieci i osoby dorosłe stawia na interakcję wiedząc, iż odkrywanie nauki możliwe jest dzięki dostępnym zmysłom.