Budowanie autorytetu: 5 technik, które sprawią, że uczniowie będą Cię słuchali

Co zrobić, by zyskać uznanie zarówno w oczach uczniów, jak i rodziców.

Autorytet to osoba, która stanowi dla nas wzór do naśladowania, a także, swoją postawą, kształtuje w nas pewne wartości czy światopogląd. W życiu dziecka, poza rodzicami, szczególną rolę jako autorytetu pełnią właśnie nauczyciele. Jednak kwestia szacunku nie jest równoznaczna z wykonywanym zawodem, stąd proces budowania autorytetu wśród uczniów wymaga czasu oraz zaangażowania w proces wychowawczy. Co zrobić, by zyskać uznanie zarówno w oczach uczniów, jak i rodziców. Mamy dla Ciebie 5 zasad, które warto wdrożyć!


5 ZASAD BUDOWANIA AUTORYTETU

BĄDŹ AUTENTYCZNY

Dzieci szybciej niż ktokolwiek inny wyczuwają fałsz. Dlatego w swojej pracy zachowaj szczerość w tym, co robisz oraz autentyczność wyznawanych przez Ciebie wartości. Komunikuj się ze swoimi podopiecznymi otwarcie, bez machinacji. Jeśli się pomylisz lub gdy nie jesteś pewien co do poprawności danej informacji, przyznaj się. Utrzymywanie posłuchu oraz przyjmowanie postawy nieomylnego za wszelką cenę paradoksalnie może obniżyć Twój autorytet.

MIEJ PASJĘ

Zarówno dorośli, jak i dzieci obdarzają większą estymą oraz zaufaniem osoby, które mają pasję i są specjalistami w swojej dziedzinie. Kluczowym aspektem w budowaniu własnego autorytetu jest wykonywanie swoich obowiązków najlepiej jak tylko potrafimy. Warto się dokształcać, sięgać po nowe rozwiązania, stawać się coraz lepszym w tym co robimy. Pokazując uczniom (a także rodzicom), że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie i lubisz to co robisz, zyskujesz ich szacunek oraz perspektywę owocnej współpracy.

WYZNACZAJ JASNE GRANICE

Zasady stanowią fundament pracy w grupie, a jako pedagog pracujący z większą liczbą osób o różnych cechach osobowościowych powinieneś je bezwzględnie egzekwować. Na początku współpracy z daną klasą warto ustalić (najlepiej wspólnie z uczniami) reguły, które będą koncentrowały się na możliwie jak największej ilości aspektów związanych z życiem szkolnym, np. na punktualności, pracach domowych czy frekwencji. To naturalne, że chcesz być nauczycielem, który jest lubiany przez uczniów. Jednak nie powinno się to odbywać kosztem zakłócenia pełnionej przez Ciebie roli. Jesteś opiekunem i mentorem odpowiedzialnym za proces dydaktyczno-wychowawczy a nie kolegą z klasy. Bycie „cool” prędzej przysporzy problemów z dyscypliną niż zapewni szacunek.

BĄDŹ FAIR

Bardzo łatwo wpaść w pułapkę bycia zbyt stanowczym, gdy próbujesz zaznaczyć swój autorytet w klasie. Znacznie ważniejsze jest to, aby być postrzeganym jako osoba uczciwa, bezstronna i nie kierująca się w swojej ocenie uprzedzeniami. To właśnie szkoła, obok rodziców, kształtuje poczucie godności uczniów, których praca powinna podlegać ewaluacji wyłącznie w oparciu o ich wiedzę i zaangażowanie, a nie hierarchię. Wzajemny szacunek oraz poczucie, że nauczyciel pragnie pomóc buduje jego autorytet nie tylko wśród uczniów ale również ich rodziców.

ŚMIEJ SIĘ

Nie jest tajemnicą, że śmiech potrafi rozładować stresujące sytuacje i tworzy przyjazną atmosferę. Nie bój się śmiać z siebie, śpiewać czy żartować (oczywiście w sposób odpowiadający tematyce lekcji oraz grupie wiekowej uczniów). Pokazywanie ludzkiej, serdecznej strony nie spowoduje, że uczniowie nagle zaczną Cię lekceważyć. Śmiech i wzajemna sympatia budują poczucie wspólnoty i niejako humanizują nauczyciela w oczach uczniów.

Zamieść komentarz