Dziecko z autyzmem, dziecko z zespołem Aspergera – metody i techniki pracy

Część 1

Dziecko z autyzmem

Część 2

Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole

Część 3

Zespół Aspergera

Dziecko z autyzmem, dziecko z zespołem Aspergera – metody i techniki pracy

59 zł

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

pogłębisz wiedzę na temat form pracy i kierunku kształcenia dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera

poznasz kryteria diagnostyczne spektrum autzymu i zespołu Aspergera

dowiesz się, jak reagować na trudne zachowania dzieci

będziesz efektywnie współpracować z rodzicami uczniów z SPE

O szkoleniu:

Dzieci w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera bardzo różnią się między sobą – zarówno pod względem cech osobowości, jak i zainteresowań oraz możliwości intelektualnych. Istnieją jednak uniwersalne metody diagnostyczne oraz techniki pracy dydaktycznej, które pomagają obu stronom w efektywnej komunikacji. Webinar Marty Koplejewskiej syntetyzuje niezbędne informacje na temat wymienionych zagadnień i stanowi znakomity punkt wyjścia do dalszego samokształcenia.

 

Szkolenie obejmuje treści z zakresu wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadząca omówi ogólną charakterystykę tej grupy, występujące w jej obrębie stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania. Dzięki webinarowi zdobędziesz także wiedzę na temat form pomocy uczniom z SPE oraz współpracy z ich rodzicami.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

nauczycieli

pedagogów

psychologów

logopedów

terapeutów

FAQs:

Kiedy uzyskam dostęp do webinaru?

Bezpośrednio po zakupie otrzymasz mail z dostępem do webinaru i linkiem do strony transmisji. Przed rozpoczęciem szkolenia wyślemy Ci także maila z przypomnieniem o szkoleniu.

Jakie materiały otrzymam w ramach szkolenia?

W ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera. Przy uczestnictwie w płatnych webinarach otrzymasz także zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – wyślemy Ci go w ciągu 10 dni roboczych na podanego w zamówieniu maila.

Czy mogę odtworzyć webinar po jego zakończeniu?

Tak, dostęp do nagrania jest bezterminowy – do treści szkoleniowych możesz wrócić w dowolnym czasie.

Jaki jest czas ważności dostępu do materiałów szkoleniowych?

Dostęp do materiałów jest bezterminowy – do treści szkoleniowych możesz wrócić w dowolnym czasie.

Program

ZAKOŃCZONY

Część 1

Dziecko z autyzmem

- czym jest autyzm - etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - epidemiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza osób z autyzmem - diagnoza różnicowa - autystyczne mity

Część 2

Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole

- czym jest zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD)? - aktualna wiedza i diagnostyka wg DSM-V - charakterystyka funkcjonowania dziecka z ASD - zaburzenia sensoryczne występujące u osób z ASD - wybrane metody terapii osób z ASD - wprowadzenie do filozofii TEACCH i ustrukturalizowanego nauczania - potrzeby edukacyjne osób z ASD - wspieranie kompetencji komunikacyjnych i społecznych poprzez wprowadzenie komunikacji alternatywnej, m.in. PECS, Makaton - model DIR i metoda Floortime - współpraca z rodziną dziecka z ASD - Profil Psychoedukacyjny PEP-R oraz specyfika procesu diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem

Część 3

Zespół Aspergera

- kryteria diagnostyczne ZA - specyfika funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera - funkcjonowanie w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera - wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły (obszary terapii i metody pracy) - trening umiejętności społecznych - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z ZA - wprowadzenie w tematykę dorastania i dorosłości osób ASD - praca z trudnymi zachowaniami u dzieci – jak reagować i jak pomagać?