Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach?

Część 1

Wybrane typologie postaw uczniowskich - informacje ogólne.

Część 2

Strategie uczenia się: myślenie, odczuwanie, działania, kooperacja.

Część 3

Typy uczniów: analityczny, emocjonalny, działający, współpracujący.

Część 4

Wspieranie mocnych, korygowanie słabych stron poszczególnych typów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Część 5

Tworzenie profilu klasy.

Część 6

Wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów.

Część 7

Wpływ postaw oraz strategii oddziaływań nauczycieli na efektywną pracę uczniów.

Część 8

Dodatkowe kryteria klasyfikacji: twórczość i pracowitość (pilność).

Część 9

Uczeń-zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający.

Część 10

Wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia.

Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach?

59 zł

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu:

poznasz wybrane klasyfikacje typów uczniów

poznasz metody pracy adekwatne do typu ucznia, zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i wychowawczym

dowiesz się, jak wspierać mocne i korygować słabe strony poszczególnych typów uczniów

nauczysz się tworzyć profil klasy

otrzymasz wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów

poznasz wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia

O szkoleniu:

Każda klasa to zbiór indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach. By skutecznie z nią pracować warto stworzyć profil klasy w oparciu o testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia. Dzięki temu można lepiej wspierać mocne strony uczniów, a korygować te słabe.

 

Podczas webinaru prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło przedstawi przykładowe klasyfikacje typów uczniów/wychowanków. Uczestnicy poznają wybrane metody oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej i otrzymają praktyczne wskazówki do pracy z wybranymi typami uczniów.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

nauczycieli

psychologów szkolnych

wychowawców

pedagogów

FAQs:

Kiedy uzyskam dostęp do webinaru?

Bezpośrednio po zakupie otrzymasz maila z dostępem do webinaru i linkiem do strony transmisji. Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci także maila z przypomnieniem.

Jakie materiały otrzymam w ramach webinaru?

W ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera. Przy uczestnictwie w płatnych webinarach otrzymasz także zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – wyślemy Ci go w ciągu 10 dni roboczych na podanego w zamówieniu maila.

Czy mogę odtworzyć webinar po jego zakończeniu?

Tak, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera. Do treści szkoleniowych możesz wrócić zatem później.

Jaki jest czas ważności dostępu do materiałów szkoleniowych?

Dostęp do materiałów otrzymujesz na okres 6 miesięcy.

Program

ZAKOŃCZONY

Część 1

Wybrane typologie postaw uczniowskich - informacje ogólne.

Część 2

Strategie uczenia się: myślenie, odczuwanie, działania, kooperacja.

Część 3

Typy uczniów: analityczny, emocjonalny, działający, współpracujący.

Część 4

Wspieranie mocnych, korygowanie słabych stron poszczególnych typów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Część 5

Tworzenie profilu klasy.

Część 6

Wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów.

Część 7

Wpływ postaw oraz strategii oddziaływań nauczycieli na efektywną pracę uczniów.

Część 8

Dodatkowe kryteria klasyfikacji: twórczość i pracowitość (pilność).

Część 9

Uczeń-zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający.

Część 10

Wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia.