Koncepcja resilience w praktyce pedagogicznej

Część 1

Koncepcja resilience - podstawowe terminy.

Część 2

Identyfikacja czynników ryzyka oraz czynników chroniących.

Część 3

Analiza zagrożeń rozwoju psychospołecznego i zasobów ograniczających te zagrożenia.

Część 4

Koło reziliencji:

Część 5

Nauczyciel-wychowawca, jako osoba wspierająca rozwój dzieci z grup ryzyka .

Część 6

Pomocne koncepcje psychologiczne i ich praktyczne zastosowanie w pracy .

Materiały dodatkowe

Skrypt stanowiący poszerzoną wersję prezentacji

Koncepcja resilience w praktyce pedagogicznej

59 zł

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu:

dowiesz się, czym jest koncepcja resilience

poznasz strategie wspierające pozytywną adaptację dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych

dokonasz przełożenia poznanej wiedzy na własną praktykę wychowawczą

w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz zaświadczenie MEN

w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera

O szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z elementami koncepcji resilience – czyli uwarunkowań pozytywnej adaptacji dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych – co pomoże im w lepszym wspieraniu uczniów z grup podwyższonego ryzyka.

 

Prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło przeprowadzi analizę zagrożeń rozwoju psychospołecznego i zasobów ograniczających te zagrożenia, a także dokona identyfikacji czynników ryzyka i przedstawi skuteczne strategie ich modyfikowania. Istotnym punktem webinaru będzie również omówienie czynników chroniących i budowania środowiska wspierającego proces reziliencji.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

psychologów

pedagogów

nauczycieli

wychowawców

FAQs:

Kiedy uzyskam dostęp do webinaru?

Bezpośrednio po zakupie otrzymasz maila z dostępem do webinaru i linkiem do strony transmisji. Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci także maila z przypomnieniem.

Jakie materiały otrzymam w ramach webinaru?

W ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera. Przy uczestnictwie w płatnych webinarach otrzymasz także zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – wyślemy Ci go w ciągu 10 dni roboczych na podanego w zamówieniu maila.

Czy mogę odtworzyć webinar po jego zakończeniu?

Tak, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera. Do treści szkoleniowych możesz wrócić zatem później.

Jaki jest czas ważności dostępu do materiałów szkoleniowych?

Dostęp do materiałów otrzymujesz na okres 6 miesięcy.

Program

ODWOŁANY

Część 1

Koncepcja resilience - podstawowe terminy.

Część 2

Identyfikacja czynników ryzyka oraz czynników chroniących.

Część 3

Analiza zagrożeń rozwoju psychospołecznego i zasobów ograniczających te zagrożenia.

Część 4

Koło reziliencji:

- łagodzenie czynników ryzyka - budowanie środowiska wspierającego proces reziliencji - uwarunkowanie procesu reziliencji w szkole (placówce)

Część 5

Nauczyciel-wychowawca, jako osoba wspierająca rozwój dzieci z grup ryzyka .

Część 6

Pomocne koncepcje psychologiczne i ich praktyczne zastosowanie w pracy .

- terapeutyczna koncepcja M. Seligmana - elementy psychologii pozytywnej - salutogenetyczna koncepcja zdrowia A. Antonovskiego

Materiały dodatkowe

Skrypt stanowiący poszerzoną wersję prezentacji