Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce

Część 1

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Część 2

Kim jest uczeń ze SPE?

Część 3

Ogólne wskazówki do pracy z uczniem ze SPE.

Część 4

Charakterystyka uczniów ze SPE.

Część 5

Wskazówki do pracy z uczniem ze SPE.

Część 6

Specjalne potrzeby edukacyjne.

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce

59 zł

O szkoleniu

Dzięki szkoleniu:

poznasz metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi

zapoznasz się z charakterystyką uczniów ze SPE

otrzymasz wskazówki do pracy z uczniem ze SPE

O szkoleniu:

W edukacji powinna spełniać się idea jedności w zróżnicowaniu. Chodzi w niej o tworzenie takich warunków, w których – uznając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży – zapewnia się wspólne kształcenie wszystkim uczniom. Kwestii tej będzie właśnie poświęcony webinar dr Marty Koplejewskiej.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione metody i techniki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadząca przedstawi także wskazówki do pracy dla nauczycieli wspomagające pracę z uczniem z niepełnosprawnością.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

nauczycieli

logopedów

oligofrenopedagogów

pedagogów

FAQs:

Kiedy uzyskam dostęp do webinaru?

Bezpośrednio po zakupie otrzymasz maila z dostępem do webinaru i linkiem do strony transmisji. Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci także maila z przypomnieniem.

Jakie materiały otrzymam w ramach webinaru?

W ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera. Przy uczestnictwie w płatnych webinarach otrzymasz także zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia – wyślemy Ci go w ciągu 10 dni roboczych na podanego w zamówieniu maila.

Czy mogę odtworzyć webinar po jego zakończeniu?

Tak, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinaru otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera. Do treści szkoleniowych możesz wrócić zatem później.

Jaki jest czas ważności dostępu do materiałów szkoleniowych?

Dostęp do materiałów otrzymujesz na okres 6 miesięcy.

Program

Webinar odbędzie się 28.10.2020 o godz. 19:30.

Część 1

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Część 2

Kim jest uczeń ze SPE?

Część 3

Ogólne wskazówki do pracy z uczniem ze SPE.

Część 4

Charakterystyka uczniów ze SPE.

Część 5

Wskazówki do pracy z uczniem ze SPE.

Część 6

Specjalne potrzeby edukacyjne.