Amelia Dziurda-Multan

Logopeda.

Dr nauk humanistycznych, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI.

O wykładowcy:

Dr Amelia Dziurda-Multan to specjalistka i trenerka z wieloletnim doświadczeniem. Jest dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem. To także terapeutka Integracji Sensorycznej oraz absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów i studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu.
 
Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej, gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego i rewalidację indywidualną, terapię logopedyczną oraz terapię SI dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz ośrodkami szkoleniowymi. Jest wykładowcą akademickim i trenerem, autorką artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.
 
Prywatnie to miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Doświadczenie:

Dr nauk humanistycznych

logopeda

surdopedagog

oligofrenopedagog

terapeuta