Jak możesz wykorzystać narzędzia internetowe w codziennej pracy z uczniami?

Trudno jest wyobrazić sobie współczesną szkołę bez komputerów i internetu, a wśród nauczycieli coraz częściej zdarzają się entuzjaści technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Jednak, pomimo mnogości zasobów dostępnych w sieci, wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu nie powinno być celem samym w sobie, lecz wsparciem w realizacji podstawy programowej. Od czego zatem należy zacząć korzystanie z TIK? Jakie rodzaje narzędzi znajdziemy w sieci? Czym należy kierować się przy wyborze?

Cel lekcji

Internet jest pełen przydatnych serwisów, programów czy platform, które mogą być wykorzystane w nauczaniu i uczeniu się. Nie powinniśmy jednak zapominać, że to cele lekcji oraz poszerzenie kompetencji uczniów są wartością nadrzędną, natomiast wykorzystanie technologii cyfrowej powinno wzbogacić przekazywaną treść, a nie ją zastępować. Zdarza się, że nauczyciel, chcąc podążać za koncepcją nowoczesnego nauczania, dostosowuje cały proces dydaktyczny do narzędzia, a to błąd skutkujący całkowitym rozminięciem się z celami kształcenia.

Kiedy korzystać z TIK

Kiedy już ustaliliśmy cel(e) lekcji, możemy skupić się na doborze metod i środków. Na początek warto się zastanowić czy wprowadzenie rozwiązań technologicznych jest uzasadnione – bywa, że metody tradycyjne w zupełności się sprawdzą, a zastosowanie zasobów TIK spowoduje niepotrzebny chaos. Powinniśmy również upewnić się co do znajomości obsługi i funkcji danego narzędzia przez uczniów, ponieważ tylko wówczas nasza lekcja będzie efektywna i kierowała nas do założonego celu.

Narzędzia TIK są zwykle wykorzystywane do:

  • ćwiczenia i utrwalania umiejętności i wiedzy z danego przedmiotu
  • prezentacji wiedzy przez nauczyciela i ucznia
  • komunikacji między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem

Co nam oferuje Internet?

Wybierając konkretne narzędzie technologiczne, warto zaznajomić się z rodzajami zasobów dostępnych w sieci.

Blogi i serwisy edukacyjne

Internet jest pełen kreatywnych i doświadczonych nauczycieli oraz pedagogów, którzy chętnie dzielą się nie tylko swoją wiedzą, ale przede wszystkim pomysłami na wykorzystanie TIK podczas zajęć z poszczególnych przedmiotów, zajęć nauczania początkowego czy lekcji wychowawczych. Ponadto, w sieci znajdziemy również mnóstwo portali stanowiących bazę gotowych scenariuszy lekcji oraz materiałów, zarówno tradycyjnych jak i multimedialnych, np. Edukator, Nauczyciele Przedszkola, Interklasa, Educarium, Superbelfrzy, Uniwersytet Dzieci.

Aplikacje i inne narzędzia internetowe

Nieocenioną pomocą przy komponowaniu własnych materiałów lekcyjnych są dostępne w sieci, i często darmowe, serwisy oraz aplikacje do tworzenia testów, quizów, interaktywnych ćwiczeń czy prezentacji. Wśród najpopularniejszych narzędzi tego typu znajdziemy:

Padlet – popularna tablica interaktywna, umożliwiająca prezentację tekstów, grafiki czy filmów. Może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć (np. demonstrując mapę myśli) lub też jako platforma do komunikacji i udostępniania uczniom zgromadzonych materiałów.

Quizlet – darmowe narzędzie do tworzenia fiszek. Aplikacja daje także możliwość generowania ćwiczeń z utworzonego przez nas zestawu.

Pixton – przydatna aplikacja, dzięki której uczniowie mają możliwość stworzenia własnego komiksu. Strona wyjątkowo pomocna dla wychowawców oraz pedagogów, którzy pragną za pomocą interaktywnego narzędzia poruszyć trudne kwestie relacji rówieśniczych.

Kahoot – strona do tworzenia testów oraz przeprowadzania dyskusji i badań. Program posiada również własną bogatą bazę quizów do wykorzystania podczas lekcji.

Prezi – atrakcyjne narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem tekstu, filmu lub zdjęć. Aplikacja szczególnie przydatna podczas pracy uczniów nad projektem oraz prezentacji wyników.

Piktochart – przyjazne użytkownikowi narzędzie do tworzenia infografik. Za pomocą aplikacji możemy wraz z uczniami stworzyć plakat, raport lub prezentację i udostępnić go np. na Facebooku szkoły.

Platformy edukacyjne

Ostatnią grupą narzędzi internetowych są platformy edukacyjne umożliwiające gromadzenie oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych (ćwiczeń, testów). Ponadto, za pomocą platformy możemy komunikować się z uczniami np. w kwestii projektów czy zadań domowych. Obecnie, do najpopularniejszych platform edukacyjnych możemy zaliczyć Dzwonek (były mCourser), wspomniany wcześniej Padlet, Edmodo czy googlowski Classroom.

Zamieść komentarz