+48 12 431 07 05 w.25

bok@edumaster.pl

ul. Królowej Jadwigi 97 30 – 209 Kraków

Jak nie zostać “ofiarą” mobbingu w szkole? – szkolenie dla nauczycieli

TEMATYKA SZKOLENIA:

Jak nie zostać “ofiarą” mobbingu w szkole? – szkolenie dla nauczycieli

W polskim Kodeksie Pracy za mobbing i dyskryminację, czyli przemoc psychiczną, wśród pracowników odpowiada dyrekcja. Nie tylko uczniowie stają się ofiarami i sprawcami mobbingu

O SZKOLENIU

Zarówno Karta Nauczyciela (w art. 7 ust. 1, art. 11), jak i ustawa o systemie oświaty (w art.39 ust. 3) określają dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy, tj. jako pracodawcę.

W Polskim Kodeksie Pracy za mobbing przed sądem odpowiada pracodawca, choć rzeczywistym agresorem może być jeden lub grupa nauczycieli.

Na szkoleniu poznasz prawne i psychologiczne aspekty mobbingu, by chronić się przed zostaniem jego ofiarą albo… sprawcą. Wielu sprawców mobbingu nie zdaje sobie sprawy z tego, ze ciągła niekonstruktywna krytyka, plotki i pomówienia lub zbyt autorytarny styl zarządzania bądź komunikacji mogą złożyć się na obraz przemocy w organizacji.

Szkolenie ma również na celu przygotowanie dyrektora do stworzenia polityki antymobbingowej, która jest jednym ze sposobów na dołożenie wszelkich starań, by zapobiec mobbingowi wśród pracowników szkoły.

Częścią szkolenia jest analiza przypadków z polskich Szkół, w których dopuszczono do mobbingu i których jest coraz więcej.

k1-1

Weź udział w webinarze

k2-1

Sprawdzaj
wiedzę

k3-1

Odbierz
certyfikat

Korzyści

Szkolenie to obejmuje dodatkowo:

 • dostęp do nagrania z całego szkolenia 
 • imienny certyfikat uczestnictwa wystawiany dla uczestników szkolenia – wystawiany w formie elektronicznej przez CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Edumaster.pl w Krakowie
 • dostęp do uczestnictwa w szkoleniu  na urządzenich mobilnych /UWAGA: wymaga wgrania osobnej aplikacji !/ 
 • dostęp do materiałów dodatkowych online w formie i ilości w jakiej zostały  udostępnione Organizatorowi przez prowadzącego
  /jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie szkolenia/

Dla kogo

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

*  Dla nauczycieli – w celu lepszego rozumienia przemocy w organizacji, własnych praw oraz sposobów radzenia sobie
*  Dla dyrekcji – w celu zapoznania się z obowiązkami dyrekcji w zakresie mobbingu

 

Dlaczego warto

DLACZEGO WARTO?

 • Na szkoleniu poznasz prawne i psychologiczne aspekty mobbingu oraz dyskryminacji, by chronić się przed zostaniem ich ofiarą albo… sprawcą. Wielu sprawców mobbingu nie zdaje sobie sprawy z tego, ze ciągła niekonstruktywna krytyka, plotki i pomówienia lub zbyt autorytarny styl zarządzania bądź komunikacji mogą złożyć się na obraz przemocy w organizacji.
 • Szkolenie ma również na celu przygotowanie dyrektora do stworzenia polityki antymobbingowej, która jest jednym ze sposobów na dołożenie wszelkich starań, by zapobiec mobbingowi wśród pracowników szkoły.
 • Dowiesz się, jak konstruktywnie krytykować i dawać informację zwrotną bez przemocy.
 • Poznasz metody i organizacje wspierające osoby poszkodowane przez mobbing.

 

Program szkolenia

Program szkolenia

1. Definicje pojęć w psychologii i polskim prawie (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Karta Nauczyciela): mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne

2. Przykłady, studia przypadków, sprawy sądowe w polskim szkolnictwie

3. Mobbing (nękanie i zastraszanie) oraz molestowanie seksualne w relacjach personelu

4. Dyskryminacja: jak nie stać się ofiarą i jak nie stać się sprawcą

5. Materiał wideo – rozpoznawanie zachowań niepożądanych

6. Różnica między krytyką i rozliczaniem z zadań a mobbingiem

7. Modelowanie zdrowych relacji oraz postawy świadka – ratownika

8. Jasna komunikacja – wyrażanie braku zgody wobec niepożądanych zachowań w asertywny sposób

9. Poszerzanie świadomości automatycznych nawyków komunikacyjnych kadry pedagogicznej i ukrytej kultury organizacyjnej oraz jej wpływ na kulturę uczniowską

Terminy

Szkolenie odbędzie się
w dniu  18 luty 2019 /poniedziałek/
w godz. 19:00 – 21:00

Zaświadczenie uczestnictwa, nagranie ze szkolenia

Informujemy, iż dla uczestników szkolenia w wersji płatnej szkolenia

w terminie 10 dni roboczych (od daty szkolenia)

wysyłamy drogą elektroniczną dostęp do:
a) całości nagrania ze szkolenia,
b) zaświadczenie uczestnictwa sygnowane przez CDN Edumaster.pl

oraz
(OPCJONALNIE) do innych materiałów ze szkolenia jakie/jeśli zostały udostępnione przez prowadzącego –  po ich zatwierdzeniu, zredagowaniu, adiustacji i digitalizacji pod potrzeby platformy edukacyjnej platforma.edumaster.pl , na której udostępniamy Państwu materiały ze szkoleń.

Jak nie zostać ofiarą mobbingu w szkole

39,00 

Na szkoleniu poznasz prawne i psychologiczne aspekty mobbingu, by chronić się przed zostaniem jego ofiarą albo… sprawcą.
W Polskim Kodeksie Pracy za mobbing przed sądem odpowiada pracodawca, choć rzeczywistym agresorem może być jeden lub grupa nauczycieli.

SZKOLENIE ZAWIERA

WEBINAR: TAK

LIVE - "na żywo" z możliwością interakcji na chacie z prowadzącym

MATERIAŁY DODATKOWE: TAK

Mat. dodatkowe są dostępne w tej wersji szkolenia

NAGRANIE ZE SZKOLENIA: TAK

Dostępne jest w tej wersji płatnej pełne nagranie ze szkolenia

CZAT z prowadzącym: TAK

TAK ! czat dostępny jest w pierwszej kolejności dla uczestników w tej wersji płatnej

CERTYFIKAT ukończenia: TAK

Certyfikat uczestnictwa - sygnowany przez CDN Edumaster.pl - dostępny jest dla uczestników szkolenia w tej wersji płatnej

DOSTĘP NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH: TAK

W wersji PŁATNEJ - zapewniamy dostęp na urządzeniach mobilnych : smartphony i tablety z systemem Android i iOS ( UWAGA: wymaga wgrania odpowiedniej aplikacji z Play Store LUB App Store ! )

INFORMACJE O KURSIE

POZIOM: podstawowy

CZAS TRWANIA: 120 minut

DATA ROZPOCZĘCIA: 18.02.2019
GODZINA ROZPOCZĘCIA: godz. 19.00

WYKŁADOWCA

mgr Agata Sobiecka – psycholog z kliniczną ścieżką specjalizacyjną z zakresu neuropsychologii, magister filozofii w Zakładzie Epistemologi...

SZYBKA POMOC

+48 783 745 341

Inne szkolenia tego wykładowcy

Brak zaplanowanych szkoleń tego typu

Koszyk Produkt Usunięty Wycofaj
 • Brak produktów w koszyku.