+48 12 431 07 05 w.25

bok@edumaster.pl

ul. Królowej Jadwigi 97 30 – 209 Kraków

Ocenianie szkolne. Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco

UWAGA: 
Szkolenie to odbędzie się w nowym terminie tj. 29 kwietnia 2019 /poniedziałek/ o godzinie 19:00.

TEMATYKA SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia dowie się:
czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej motywującej, jakie są wzajemne relacje między nauczaniem i uczeniem się, jak ważne jest i jak pozytywnie stymulować nastawienie ucznia do uczenia się, jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia, czym jest ocena szkolna, czym są wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania, jak budować wymagania edukacyjne, jakie są cele i zasadnicze elementy oceniania kształtującego.

 

k1-1

Weź udział w webinarze

k2-1

Sprawdzaj
wiedzę

k3-1

Odbierz
certyfikat

Korzyści

Szkolenie to obejmuje dodatkowo:

 • dostęp do nagrania z całego szkolenia 
 • imienny certyfikat uczestnictwa wystawiany dla uczestników szkolenia – wystawiany w formie elektronicznej przez CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Edumaster.pl w Krakowie
 • dostęp do uczestnictwa w szkoleniu  na urządzenich mobilnych /UWAGA: wymaga wgrania osobnej aplikacji !/ 
 • dostęp do materiałów dodatkowych online w formie i ilości w jakiej zostały  udostępnione Organizatorowi przez prowadzącego
  /jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie szkolenia/

Dla kogo

 • nauczycieli różnych specjalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • egzaminatorów

 

Dlaczego warto

·      Dowiesz się czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej i  motywującej.
·      Poznasz sposoby na pozytywne stymulowanie nastawienie ucznia do uczenia się.
·      Dowiesz się jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia, czym jest ocena szkolna, czym są wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania.
·      Nauczysz się budować wymagania edukacyjne.

 

Program szkolenia

 1. zasadnicze ogniwa procesu kształcenia – miejsce oceniania
 2. cele i rodzaje oceniania szkolnego
 3. formułowanie wymagań edukacyjnych jedno-, dwu- i wielopoziomowych
 4. kryteria oceniania
 5. ocenianie kształtujące – coś więcej niż samo ocenianie
Polecamy także udział w szkoleniu
“Analizowanie i konstruowanie zadań i testów jako narzędzi pomiaru dydaktycznego”,
które odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku o godz. 19:00
Zostaną na nim szczegółowo omówione rodzaje testów, formy zadań testowych, ich właściwe konstruowanie, dobór i analiza oraz zasady przekładania wyników testów na oceny szkolne.

Terminy

Szkolenie odbędzie się
w dniu 29 kwietnia  2019 /poniedziałek/
w godz. 19:00 – 20:30

Zaświadczenie uczestnictwa, nagranie ze szkolenia

Informujemy, iż dla uczestników tego szkolenia w terminie 10 dni roboczych (licząc od daty realizacji)

wysyłamy drogą elektroniczną dostęp do:
a) całości nagrania ze szkolenia,
b) zaświadczenie uczestnictwa sygnowane przez CDN Edumaster.pl

oraz (OPCJONALNIE) do
c) innych materiałów ze szkolenia
jakie/jeśli zostały udostępnione przez prowadzącego –  po ich zatwierdzeniu, zredagowaniu, adiustacji i digitalizacji pod potrzeby platformy edukacyjnej platforma.edumaster.pl, na której udostępniamy Państwu materiały ze szkoleń.

Ocenianie szkolne Jak oceniać trafnie - BOX

39,00 

Na szkoleniu tym dowiesz się czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej i  motywującej; poznasz sposoby na pozytywne stymulowanie nastawienie ucznia do uczenia się, dowiesz się jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia, czym jest ocena szkolna …

SZKOLENIE ZAWIERA

WEBINAR: TAK

LIVE - "na żywo" z możliwością interakcji na chacie z prowadzącym

MATERIAŁY DODATKOWE: TAK

Mat. dodatkowe są dostępne w tej wersji szkolenia

NAGRANIE ZE SZKOLENIA: TAK

Dostępne jest w tej wersji płatnej pełne nagranie ze szkolenia

CZAT z prowadzącym: TAK

TAK ! czat dostępny jest w pierwszej kolejności dla uczestników w tej wersji płatnej

CERTYFIKAT ukończenia: TAK

Certyfikat uczestnictwa - sygnowany przez CDN Edumaster.pl - dostępny jest dla uczestników szkolenia w tej wersji płatnej

DOSTĘP NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH: TAK

W wersji PŁATNEJ - zapewniamy dostęp na urządzeniach mobilnych : smartphony i tablety z systemem Android i iOS ( UWAGA: wymaga wgrania odpowiedniej aplikacji z Play Store LUB App Store ! )

INFORMACJE O KURSIE

POZIOM: podstawowy

CZAS TRWANIA: 90 minut

DATA ROZPOCZĘCIA: 29.04.2019
GODZINA ROZPOCZĘCIA: godz. 19.00

WYKŁADOWCA

mgr Adam Brożek – polonista; współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych; Przez wiele lat krajowy koordynator sprawdzianu szóstok...

SZYBKA POMOC

+48 783 745 341

Inne szkolenia tego wykładowcy

Brak zaplanowanych szkoleń tego typu

Koszyk Produkt Usunięty Wycofaj
 • Brak produktów w koszyku.