+48 12 431 07 05 w.25

bok@edumaster.pl

ul. Królowej Jadwigi 97 30 – 209 Kraków

Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Jak nauczyciel może zminimalizować ryzyko, rozpoznawać zagrożenia i ograniczyć swoją odpowiedzialność

TEMATYKA SZKOLENIA:

Odpowiedzialność prawna nauczycieli:
Szkolenie przedstawi jak nauczyciel może zminimalizować ryzyko, rozpoznawać zagrożenia i ograniczyć swoją odpowiedzialność prawną.

Wszystkie osoby zatrudnione w placówce oświatowej, a w szczególności nauczyciele, z uwagi na specyfikę swojego zawodu są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i uczniom znajdującym się pod upieką szkoły. Dyrektor placówki oświatowej jako pracodawca zobowiązany jest dodatkowo zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników.

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady odpowiedzialności materialnej i porządkowej. Dodatkowo omówienie zostanie specyficzna w tym zawodzie odpowiedzialność karna i dyscyplinarna. Konieczne jest także poruszenie kwestii odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody czy np. za winę w nadzorze. Podczas szkolenia kompleksowo, na przykładach zostaną omówione zagrożenia i ryzyka związane z pracą w placówkach oświatowych.

 

k1-1

Weź udział w webinarze

k2-1

Sprawdzaj
wiedzę

k3-1

Odbierz
certyfikat

Korzyści

Szkolenie to obejmuje dodatkowo:

 • dostęp do nagrania z całego szkolenia 
 • imienny certyfikat uczestnictwa wystawiany dla uczestników szkolenia – wystawiany w formie elektronicznej przez CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Edumaster.pl w Krakowie
 • dostęp do uczestnictwa w szkoleniu  na urządzenich mobilnych /UWAGA: wymaga wgrania osobnej aplikacji !/ 
 • dostęp do materiałów dodatkowych online w formie i ilości w jakiej zostały  udostępnione Organizatorowi przez prowadzącego
  /jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie szkolenia/

Dla kogo

 • nauczycieli
 • dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych

 

Dlaczego warto

 • Istnieje szereg rozporządzeń nakładających na pracowników oświaty obowiązek konkretnego postępowania w określonych sytuacjach.
 • Uczestnik szkolenia będzie wiedział, jak zachować się w najczęściej występujących zdarzeniach tak, by nikt nie mógł im zarzucić niedopełnienia obowiązków.
 • Uczestnik szkolenia pozna też swoje podstawowe prawa cywilne i pracownicze oraz pozna sposoby ich obrony.

 

Program szkolenia

• Obowiązki wobec nauczycieli i innych pracowników placówki oświatowej,

• Wymagania BHP stawiane obiektom szkolnym, w tym pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnym i technicznym w szkole,

• Przewidziane przez prawo procedury podczas wypadku nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

• Przewidziane przez prawo procedury podczas wypadku ucznia,

• Postępowanie w najczęstszych sytuacjach,

• Odpowiedzialność pracownicza nauczycieli,

* Odpowiedzialność karna nauczycieli,

* Odpowiedzialność cywilna nauczycieli,

Każdy uczestnik otrzyma
skróconą wersję prezentacji,

wyciąg z przepisów
oraz przykłady procedur, których wdrożenie w placówce zabezpieczy dyrektorów i nauczycieli.

Terminy

Szkolenie odbędzie się
w dniu  12 luty 2019 /wtorek/
w godz. 19:00 – 20:30

Zaświadczenie uczestnictwa, nagranie ze szkolenia

Informujemy, iż dla uczestników szkolenia w wersji płatnej szkolenia

w terminie 10 dni roboczych (od daty szkolenia)

wysyłamy drogą elektroniczną dostęp do:
a) całości nagrania ze szkolenia,
b) zaświadczenie uczestnictwa sygnowane przez CDN Edumaster.pl

oraz
(OPCJONALNIE) do innych materiałów ze szkolenia jakie/jeśli zostały udostępnione przez prowadzącego –  po ich zatwierdzeniu, zredagowaniu, adiustacji i digitalizacji pod potrzeby platformy edukacyjnej platforma.edumaster.pl , na której udostępniamy Państwu materiały ze szkoleń.

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

39,00 

Odpowiedzialność prawna nauczycieli: Szkolenie przedstawi jak nauczyciel może zminimalizować ryzyko, rozpoznawać zagrożenia i ograniczyć swoją odpowiedzialność prawną.

SZKOLENIE ZAWIERA

WEBINAR: TAK

LIVE - "na żywo" z możliwością interakcji na chacie z prowadzącym

MATERIAŁY DODATKOWE: TAK

Mat. dodatkowe są dostępne w tej wersji szkolenia

NAGRANIE ZE SZKOLENIA: TAK

Dostępne jest w tej wersji płatnej pełne nagranie ze szkolenia

CZAT z prowadzącym: TAK

TAK ! czat dostępny jest w pierwszej kolejności dla uczestników w tej wersji płatnej

CERTYFIKAT ukończenia: TAK

Certyfikat uczestnictwa - sygnowany przez CDN Edumaster.pl - dostępny jest dla uczestników szkolenia w tej wersji płatnej

DOSTĘP NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH: TAK

W wersji PŁATNEJ - zapewniamy dostęp na urządzeniach mobilnych : smartphony i tablety z systemem Android i iOS ( UWAGA: wymaga wgrania odpowiedniej aplikacji z Play Store LUB App Store ! )

INFORMACJE O KURSIE

POZIOM: podstawowy

CZAS TRWANIA: 90 minut

DATA ROZPOCZĘCIA: 12.02.2019
GODZINA ROZPOCZĘCIA: godz. 19.00

WYKŁADOWCA

mec. Adam Walas Prawnik, przedsiębiorca. Doświadczenie zawodowe związane z prawem zdobywał w prestiżowej kancelarii w Warszawie oraz w największe...

SZYBKA POMOC

+48 783 745 341

Inne szkolenia tego wykładowcy

Brak zaplanowanych szkoleń tego typu

Koszyk Produkt Usunięty Wycofaj
 • Brak produktów w koszyku.