+48 12 431 07 05 w.25

bok@edumaster.pl

ul. Królowej Jadwigi 97 30 – 209 Kraków

Wideoszkolenia

Nagrania webinarów z materiałami dodatkowymi

Wideoszkolenia zawierają pełne nagrania naszych najciekawszych webinarów oraz materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzących, dostępne są na platformie edumaster.pl bezpośrednio po zakupie.
Zobacz już dziś!

Jeśli chciałabyś uzyskać zaświadczenie CDN Edumaster, skontaktuj się z:
redakcja@edumaster.pl
bok@edumaster.pl

ZAPRASZAMY!


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Kreatywne gry i zabawy odpowiednio dobrane do wieku dziecka pozytywnie wpływają na jego rozwój, stymulują zmysły. Mogą być również elementami terapii. Wspólne zabawy budują więź rodziców, opiekunów z dzieckiem i między dziećmi. Warto poznać ciekawe zabawy i gry dla młodszych i starszych dzieci, gdyż zabawa jest podstawą szczęśliwego dzieciństwa!


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło

Czym jest kreatywność i myślenie twórcze. Jak wyzwalać kreatywność i pomysłowość. Innowacja małymi krokami, czyli filozofia kaizen. Przykładowe gry i ćwiczenia rozwijające kreatywność i myślenie innowacyjne. Typy kreatywności w szkole, gotowe narzędzia do oceny poziomu twórczości i kreatywności uczniów.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Dodatkowe możliwości zarobkowania nauczycieli, nie wymagające dużych nakładów czasowych. Sposoby pozyskiwania grantów, dotacji, dofinansowań, pomysły na długofalowe budowanie źródeł dochodu, czy budowanie marki osobistej.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Piotr Kilańczyk

Efektywne zarządzanie czasem, umiejętność walki z największymi “pożeraczami czasu” oraz właściwa organizacja pracy to sposoby na osiągnięcie sukcesu. Warto poznać praktyczne wskazówki i techniki pracy nad efektywnością wykorzystania czasu.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Piotr Kilańczyk

Istota i mechanizmy powstawania emocji i ich znaczenie w życiu człowieka. Czym są kompetencje emocjonalne i jak je kształtować. Jak radzić sobie z emocjami ucznia – warsztat praktyczny  połączony z wykorzystaniem Gier Emocji.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Prowokacja jest  szczególnym rodzajem trudnych zachowań uczniów, które zdarzają się  w szkole. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów będąc nauczycielem? Warto poznać i stosować metodę konstruktywnej konfrontacji.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Relacje pomiędzy rodzicami a nauczycielami są bardzo istotne, dlatego poprawna komunikacja już od pierwszych spotkań jest tak ważna.  Wskazówki jak poprowadzić zebrania z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Najczęściej spotykane postawy rodziców wobec szkoły. Sposoby jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem. Przygotowanie  do rozmowy z rodzicem, strategia przyjmowania skarg od trudnych rodziców.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Ireneusz Czyżewski

Umiejętności społeczne są bardzo ważne dla rozwoju dziecka, dlatego tak istotne  jest  budowanie  relacji w grupie  już na etapie przedszkolnym. Na szkoleniu poznasz praktyczne ćwiczenia i techniki, które pozwolą budować  relacje rówieśnicze a także relacje dziecko – dorosły.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Agresja dzieci – przyczyny biologiczne i środowiskowe. Różnice pomiędzy agresją a przemocą. Czym jest konstruktywna agresja. Profilaktyka  zachowań agresywnych z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Cechy i zasady przeprowadzania diagnozy dzieci  opartej o elementy terapii SI i terapii Delacato. Sposoby oceny rozwoju dziecka z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej przy użyciu odpowiedniego doboru narzędzi diagnostycznych. Przykłady prostych ćwiczeń praktycznych do stosowania z dziećmi.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu mają różne podłoże. Dlatego tak ważna jest obserwacja przy użyciu skal obserwacyjnych by ocenić umiejętności dziecka i zastosować odpowiednie  ćwiczenia usprawniające deficyty rozwojowe. Przykładowe gry, zabawy i pomoce dydaktyczne doskonalące czytanie i pisanie zostaną przedstawione na szkoleniu.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Naukę programowania i robotyki w edukacji wczesnoszkolnej warto zacząć z zestawem LEGO Wedo 2.0, który jest jednym z najlepszych rozwiązań. Jak prowadzić zajęcia z LEGO WeDo, jakie możliwości daje nam zestaw, jak korzystać z aplikacji, co robić by zajęcia były atrakcyjne dla dzieci.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Dowiesz się jak uczyć programowania z Photonem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Poznasz działanie aplikacji (Photon Coding, Photon Robot, Photon Edu). Nauczysz się  pracować z robotem Photon i matą edukacyjną, tak by zajęcia były atrakcyjne dla dzieci.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole i cyberprzemoc oraz inne zagrożenia czyhające w sieci. Kwestia własności intelektualnej w sieci – prawa autorskie. Sposoby zabezpieczenia przed atakami. Konsekwencje, w tym prawne  wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Co wychowawca musi wiedzieć z zakresu prawa, które przepisy są dla niego najważniejsze, jak je stosować by uniknąć pomyłek,  jak uporać się poprawnie ze wszystkimi zadaniami, które ma do wykonania nauczyciel będąc wychowawcą.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Świadomość prawna zdobyta na szkoleniu pozwoli Ci na skuteczną obronę w sytuacji naruszenia przepisów przez pracodawcę lub osoby współpracujące. Dowiesz się jak postępować zgodnie z prawem, w przypadku akcji protestacyjnej, strajku, by nie narazić się na negatywne konsekwencje.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Piotr Kilańczyk

Czym jest coaching? Jak zastosować coaching w edukacji, w jaki sposób  poprzez odpowiednie pytania coachingowe pomóc osiągnąć cel, jak pracować z przekonaniami, nawykami i obawami swoich uczniów. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł łatwiej rozpoznawać  potrzeby i oczekiwania swoich uczniów oraz budować relacje interpersonalne w szkole i poza nią.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Mowa ciała stanowi 55% procent przekazu, a słowa to tylko 38%. Dlatego tak ważna jest umiejętność komunikacji niewerbalnej: przybieranie odpowiedniej postawy, gestykulacji, itp. Znając odpowiednie techniki, można wpływać na rozmówcę przyjmując określoną postawę. Tym samym również prawidłowo się komunikować z innymi.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło

Dowiesz się co się dzieje w umyśle podczas uczenia się, nauczysz się co to są “efekty świeżości”, “pierwszeństwa”, poznasz sposoby wykorzystania humoru w nauczaniu. Będziesz wiedział, że poczucie humoru w nauczaniu ratuje nas przed pompatycznością, łagodzi konflikty, wzbudza życzliwość, a wreszcie zwiększa skuteczność nauczania. A więc – śmiej się i ucz!


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło

Jakie są rodzaje stresu, jego fazy i symptomy, czym jest stres dobry i zły. Dowiesz się również jakie są emocjonalne i behawioralne konsekwencje stresu, poznasz psychologiczne techniki redukcji poziomu stresu dla starszych i młodszych uczniów, nauczysz się jak polubić stres i zmienić do niego nastawienie.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło

Czym są kompetencje emocjonalne nauczyciela, na czym polega edukacja społeczno-emocjonalna? Dlaczego znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem psychicznym, jest istotna w pracy z dziećmi i młodzieżą?  Czym są: model inteligencji emocjonalnej, koncepcja społecznych i osobistych kompetencji emocjonalnych? Odpowiedzi na te i inne jeszcze pytania na szkoleniu.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Joanna Nienałtowska-Padło

Jak pracować z trudną klasą, jak ją uczyć i wychowywać ? Na szkoleniu  poznasz rodzaje zachowań destrukcyjnych oraz metody ich korygowania, zasady podejścia prewencyjnego oraz interwencyjnego do dyscypliny w klasie, poznasz wybrane metody behawioralno-komunikacyjne przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą o zachowaniach trudnych.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Czym jest agresja, jakie są jej przyczyny, czym agresja różni się od przemocy. Na czym polega profilaktyka, jak odpowiednio reagować na przemoc, w jaki sposób pomóc ofiarom i sprawcom – praktyczne rady i wskazówki.

 


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Wszystko o nowym awansie zawodowym, jak zastosować w praktyce nowe przepisy prawa oświatowego umożliwiające skuteczny awans zawodowy, będziesz wiedział co powinieneś zrobić, jeśli jesteś nauczycielem w okresie stażu, poznasz przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Ireneusz Czyżewski

Naukę matematyki można i warto zacząć już od najmłodszych lat. Ułatwi to wiedza o tym  jak pracuje mózg małego dziecka, również opracowane  metody pracy z maluchami, odpowiednio dobrane ćwiczenia i pomoce. Właśnie nauka przez zabawę daje najlepsze i trwałe efekty, a na szkoleniu dowiesz się jak to zrobić w praktyce.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Ireneusz Czyżewski

Na szkoleniu dowiesz się jak zacząć uczyć czytać i pisać od najmłodszych lat,  poznasz metody, które ułatwią maluchom odnaleźć się w świecie słów i akapitów. Stworzysz dzięki temu dziecku lepszy start w przyszłość i ułatwisz pracę w szkole.

 


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: MALWINA TKACZYK

Jak pracować metodą dramy na lekcji i podnieść dzięki temu jakość prowadzonych zajęć w skuteczny i łatwy sposób. Przy okazji zaangażować uczniów, korzystając z ich doświadczeń oraz przeżyć.
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych metod/technik pracy z dramą, które można zastosować  na zajęciach z uczniami.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: MALWINA TKACZYK

Jak pracować z bajką z dziećmi w przedszkolu, szkole czy w innych placówkach edukacyjnych. Czym kierować się przy doborze bajek do określonych potrzeb dzieci m.in. Jakie stosować metody aktywizujące oraz wspomagające pracę z bajką na lekcjach i zajęciach. Jakie wybrać formy pracy z bajką.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Sylwia Zasada

Szkolenie dla nauczycieli oraz wszystkich osób narażonych na intensywny wysiłek głosowy. Dowiesz się na czym polega trening prawidłowej emisji głosu, poznasz mi. in. ćwiczenia na rozgrzewkę aparatu mowy, technikę LAX VOX. Dowiesz się jak przygotować dobre wystąpienie publiczne, czym jest trema i jak ją opanować, jaki wpływ na pracę głosem mają emocje, jak dzięki odpowiednim ćwiczeniom zostać dobrym mówcą.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Sylwia Zasada

Ze szkolenia dowiesz się jak zbudowany jest i jak działa narząd głosu, poznasz prawidłowe nawyki oddechowe, nauczysz się ćwiczeń, które pomogą zadbać o głos, dowiesz się na czym polega profilaktyka chorób gardła i krtani.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Skuteczny sposób by zaciekawić dziecko nauką czyli edukacja przez zabawę. Podczas tego webinarium pokazane zostaną przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem ozobotów. Ten mały robot jest doskonały do nauki logicznego myślenia i wyznacza nowy kierunek w edukacji.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Czym  jest “mowa nienawiści”, hejting i inne podobne zjawiska. Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć,  jak  reagować w poszczególnych sytuacjach, jakie są jego obowiązki i jakie  możliwe konsekwencje braku działania. Wskazówki dla nauczyciela w jaki sposób zapoznać uczniów z niedopuszczalnymi zachowaniami, przedstawić sankcje przewidziane za nie w prawie karnym.

 


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Jak realizować nauczanie programowania w szkole podstawowej. Na szkoleniu zaprezentowane zostanie gra Scottie Go! – doskonałe narzędzie do nauki programowania i kodowania dla uczniów szkół podstawowych, stworzone przez pasjonatów z Poznania. Omówione będą zasady działania gry Scottie Go Edu oraz bardziej zaawansowane koncepcje programistyczne.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Nauczanie programowania w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej z grą planszową – Scottie Go, stworzoną przez poznańskich pasjonatów. Zasady działania rewolucyjnej gry edukacyjnej Scottie Go Edu jak i wersji Scottie Go Basic dla najmłodszych.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Czym jest  niedostosowanie społeczne, jakie są rodzaje zaburzeń zachowania oraz najczęstsze formy zachowań  dzieci nerwicowych, agresywnych, nadpobudliwych.  Na szkoleniu poznasz również  jedną ze skutecznych  strategii pracy z dzieckiem  z zaburzeniami zachowania.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Piotr Kilańczyk

Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  zasady tworzenia spójnych komunikatów. Dowiesz się również na czym polega utrzymywanie kontaktu i budowanie więzi oraz jak skutecznie eliminować błędy w komunikacji  między nauczycielami a uczniami, tak by  odbywała się ona w pełni efektywnie.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów omawia zmiany w  przepisach dotyczących wdrażania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  formy pomocy, sposoby organizowania, planowania i poprawnego jej dokumentowania.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Zagadnienia z zakresu prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wskazówki jak poprawnie konstruować i realizować IPET.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Ireneusz Czyżewski

Dlaczego nauka matematyki jest tak ważna. Jak rozbudzić w dziecku zapał do matematyki. Nauka rachowania przez zabawę – “matematyczne sztuczki”, ćwiczenia i gry, praktyczne wskazówki do pracy.

 


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie wyjaśnia mechanizmy  kontroli zachowań człowieka, pojęcie wyuczonej bezradności, namaluje portret ucznia  dotkniętego bezradnością  intelektualną. Na szkoleniu dowiesz się jak stworzyć niezbędne warunki do skutecznego procesu nauczania i jak pracować efektywnie z uczniami z bezradnością intelektualną.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Ogólna charakterystyka grupy dzieci oraz ich stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania.; zostaną zaprezentowane formy pomocy, terapia i wskazania do kształcenia dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Piotr Kilańczyk

Szkolenie praktycznie prezentujące różne aspekty kreatywności ludzkiego mózgu. Czym jest kreatywność i jakie są jej rodzaje? Jak sprawdzić potencjał własnej kreatywności i jak go rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie wprowadza w problematykę   kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.  Omawia kompetencje kluczowe, szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości i innowacyjności, wprowadza w świat wartości niezbędnych w edukacji dziecka.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Odpowiedzialność prawna nauczycieli, czyli za co odpowiada nauczyciel w szkole, jak może zminimalizować ryzyko, rozpoznawać zagrożenia i ograniczyć swoją odpowiedzialność prawną.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Adam Brożek

Oryginalne pomysły na nienudną  pracę z lekturami w szkole podstawowej na przykładzie “Pana Tadeusza”. Jak wprowadzić uczniów do tekstu, jak pracować z lekturą i jak odnieść ją do współczesności. Współprowadzącym szkolenie jest uczeń klasy ósmej, który opowiada o swoich problemach ze zrozumieniem tekstu poematu Adama Mickiewicza.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Nadpobudliwość to szerokie pojęcie stosowane w odniesieniu do dzieci nadpobudliwych ruchowo i emocjonalnie. Jak rozróżnić dziecko z ADHD od innych np.: ruchliwych dzieci?

Kiedy dziecko jest niegrzeczne, a kiedy można mówić o nadpobudliwości oraz innych zaburzeniach?


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Adam Brożek

Druga część szkolenia o ocenianiu poświęcona jest pomiarowi dydaktycznemu:
czym jest pomiar dydaktyczny i jakie są jego narzędzia, jakie stosujemy rodzaje testów i od czego to zależy, jak konstruować, analizować i oceniać różne rodzaje i formy zadań testowych, jak wyniki testów przekładać na oceny szkolne.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Adam Brożek

Część pierwsza szkolenia poświęcona jest ocenianiu szkolnemu, to odpowiedź na pytania:
czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej motywującej, jakie są wzajemne relacje między nauczaniem i uczeniem się, jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia, czym jest ocena szkolna, czym są wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania, itd.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Andrulewicz

Na szkoleniu dowiesz się czym jest Ocenianie Kształtujące i czy warto wprowadzać je na swoim przedmiocie.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

Ciekawe eksperymenty, pozwalające na omówienie zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych, jakie możemy zaobserwować w najbliższym otoczeniu.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

Przedstawienie doświadczeń z fizyki, pozwalających zrozumieć dużym i małym, jakie prawa żądzą w otaczającym nas świecie. Nauka kreatywnego przekazywania wiedzy z zakresu fizyki w oparciu o metodę eksperymentu.


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Malwina Ogonowska

szkolenie ukaże zależności pomiędzy twórczym myśleniem nauczyciela i ucznia.
Dokonamy oceny potencjału kreatywności.
Omówimy wybrane heurystyki twórcze do wykorzystania na zajęciach


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Zmiany w stosunku pracy nauczyciela, wynikające ze zmian Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy 2017/2018

Szkolenie ma charakter praktyczny, omówione zostaną skutki zmian prawa regulującego stosunek pracy nauczyciela


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Na szkoleniu omówione zostaną działania, jakie powinien podjąć zarządzający lub osoba pełniąca funkcję ABI/IODO, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO
II TERMIN


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Uczestnicy rozwiną wiedzę o tym, jakie rozwiązania organizacyjne powinni przyjąć i wdrożyć dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wypoczynku “organizowanego przez szkołę”
oraz jakie ogólne wymogi dot. kadry, miejsca wypoczynku, zarządzania ryzykiem , itd., itp.
muszą być uwzględniane przy planowaniu wypoczynku pozaszkolnego organizowanego przez szkołę


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Andrulewicz

Storytelling staje się coraz bardziej popularny w biznesie, w wyrażaniu siebie, ale także w szkołach. Warsztat ma pokazać czym jest storytelling i jak może być wykorzystywany interdyscyplinarnie. Skierowany jest do nauczycieli wszystkich klas pragnących zgłębić tajniki pisania i opowiadania zajmujących historii.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Szkolenie poświęcone jest uniwersalnej metodzie obrazkowej, która pozwala zapamiętywać informacje z różnych przedmiotów.
Przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z technikami pamięciowymi, jak i tych, którzy opanowali już te metody w stopniu podstawowym.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Technika ta pozwala zapamiętywać proste ciągi informacyjne. W połączeniu jednak z metodą słów zastępczych stanowi narzędzie do przyswajania dużo bardziej złożonych informacji. A to wszystko z wykorzystaniem wyobraźni, humoru i kreatywnych pomysłów.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych stosowaniem grywalizacji na lekcji. Pokazanie możliwości wdrożenia tej metody na lekcji.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Webinar dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Zostaną Ci w przystępny i praktyczny sposób przedstawione dostępne możliwości wdrożenia nowoczesnych środków dydaktycznych w tym wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania w edukacji.


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Webinar dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zainteresowanych wprowadzeniem programowania do zajęć w przedszkolu.
Zaprezentowane zostaną dostępne możliwości realizacji nauki programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej.


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka
Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki oraz nauczycieli zainteresowanych nauką programowania.
Na webinarze zaprezentowane zostaną dostępne możliwości realizacji nauki programowania w szkole.

Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie to wyjaśni Ci, obowiązujące od roku szk. 2018/19, nowe zasady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, kryteria oceny pracy nauczyciela w zależności od stopnia awansu, …


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie dla dyrektorów, pedagogów szkolnych przybliża nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wyjaśnia, jak organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w układzie roku szkolnego 2018/19


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Jak uczy się mózg dziecka? Wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem w szkole. Szkoła XXI wieku.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Przedstawienie problematyki niedostosowania społecznego, rodzajów zaburzeń zachowania,
najczęstszych formy zachowań opozycyjno–buntowniczych i poważnych zaburzeń zachowania.
Zaprezentowana zostanie jedna z bardziej skutecznych strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

Jak okiełznać metodę eksperymentu i wdrożyć ją w tok zajęć w szkole i przedszkolu.

Propozycje ciekawych eksperymentów biologicznych, fizycznych, chemicznych i matematycznych, z  wykorzystaniem  łatwo dostępnych produktów. Dla uczniów młodszych i starszych.

Koszyk Produkt Usunięty Wycofaj
  • Brak produktów w koszyku.