+48 12 431 07 05 w.25

bok@edumaster.pl

ul. Królowej Jadwigi 97 30 – 209 Kraków

Wideoszkolenia


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Sylwia Zasada

Z tego szkolenia dowiesz się jak zbudowany jest i jak działa narząd głosu, poznasz prawidłowe nawyki oddechowe, dowiesz się na czym polega profilaktyka chorób gardła i krtani oraz nauczysz się właściwej higieny głosu.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Skuteczny sposób by zaciekawić dziecko nauką czyli edukacja przez zabawę. Podczas tego webinarium pokazane zostaną przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem ozobotów. Ten mały robot jest doskonały do nauki logicznego myślenia i wyznacza nowy kierunek w edukacji.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Uczestnicy szkolenia poznają przykłady niedopuszczalnych zachowań, sposoby ich zapobiegania oraz sankcje jakie są za nie przewidziane w prawie karnym. Forma szkolenia oparta jest na omawianiu poszczególnych case study w taki sposób, by nauczyciel był w stanie przekazać tę wiedzę uczniom np. podczas godziny wychowawczej.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka
Na szkoleniu zaprezentowane zostanie doskonałe narzędzie do nauki programowania i kodowania dla uczniów szkół podstawowych, stworzone przez pasjonatów z Poznania. Omówione będą zasady działania gry Scottie Go Edu oraz bardziej zaawansowane koncepcje programistyczne.

Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka
Na szkoleniu pokazane będzie doskonałe polskie narzędzie do nauki programowania stworzone przez poznańskich pasjonatów nauczania kodowania i programowania dla najmłodszych .
Poznasz zasadę działania rewolucyjnej gry edukacyjnej “Scottie Go Edu” jak i wersji “Scottie Go Basic” dla najmłodszych.

Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie wprowadzi słuchacza w problematykę niedostosowania społecznego, omówi rodzaje zaburzeń zachowania, zaprezentuje najczęstsze formy zachowań  dzieci nerwicowych, agresywnych, nadpobudliwych. Szkolenie zaprezentuje jedną ze skutecznych  strategii pracy z dzieckiem  z zaburzeniami zachowania.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Piotr Kilańczyk

Podczas szkolenia przedstawione zostaną istotne elementy komunikacji i zasady tworzenia skutecznych, efektywnych komunikatów. Rozwinięte zostaną umiejętności tworzenia spójnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz skutecznego eliminowania błędów we własnej komunikacji tak, aby wzajemna komunikacja między nauczycielami a uczniami odbywała się w pełni efektywnie.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów omawia formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wyjaśnia, jak organizować, zaplanować i prawidłowo dokumentować pomoc psychologiczno-psychologiczną w ciągu roku szkolnego.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu prawa oświatowego dotyczącymi kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
Poznają model pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dowiedzą się w jaki sposób poprawnie konstruować i realizować Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Ireneusz Czyżewski

Ze szkolenia dowiesz się, jak rozbudzić w dziecku zapał do matematyki, pokażesz drogę do nauki rachowania przez zabawę, poznasz mnóstwo “matematycznych sztuczek” – w końcu matematyka pomaga w wielu dziedzinach życia.

 


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie wyjaśnia mechanizmy  kontroli zachowań człowieka, pojęcie wyuczonej bezradności, namaluje portret ucznia  dotkniętego bezradnością  intelektualną. Na szkoleniu dowiesz się jak stworzyć niezbędne warunki do skutecznego procesu nauczania i jak pracować efektywnie z uczniami z bezradnością intelektualną.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Ogólna charakterystyka grupy dzieci oraz ich stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania.; zostaną zaprezentowane formy pomocy, terapia i wskazania do kształcenia dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Piotr Kilańczyk

Szkolenie praktycznie prezentujące różne aspekty kreatywności ludzkiego mózgu. Czym jest kreatywność i jakie są jej rodzaje? Jak sprawdzić potencjał własnej kreatywności i jak go rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie wprowadza w problematykę   kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.  Omawia kompetencje kluczowe, szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości i innowacyjności, wprowadza w świat wartości niezbędnych w edukacji dziecka.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: mec. Adam Walas

Odpowiedzialność prawna nauczycieli, czyli za co odpowiada nauczyciel w szkole, jak może zminimalizować ryzyko, rozpoznawać zagrożenia i ograniczyć swoją odpowiedzialność prawną.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Adam Brożek

Oryginalne pomysły na nienudną  pracę z lekturami w szkole podstawowej na przykładzie “Pana Tadeusza”. Jak wprowadzić uczniów do tekstu, jak pracować z lekturą i jak odnieść ją do współczesności. Współprowadzącym szkolenie jest uczeń klasy ósmej, który opowiada o swoich problemach ze zrozumieniem tekstu poematu Adama Mickiewicza.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Nadpobudliwość to szerokie pojęcie stosowane w odniesieniu do dzieci nadpobudliwych ruchowo i emocjonalnie. Jak rozróżnić dziecko z ADHD od innych np.: ruchliwych dzieci?

Kiedy dziecko jest niegrzeczne, a kiedy można mówić o nadpobudliwości oraz innych zaburzeniach?


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Adam Brożek

Druga część szkolenia o ocenianiu poświęcona jest pomiarowi dydaktycznemu:
czym jest pomiar dydaktyczny i jakie są jego narzędzia, jakie stosujemy rodzaje testów i od czego to zależy, jak konstruować, analizować i oceniać różne rodzaje i formy zadań testowych, jak wyniki testów przekładać na oceny szkolne.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Adam Brożek

Część pierwsza szkolenia poświęcona jest ocenianiu szkolnemu, to odpowiedź na pytania:
czym jest pojęcie oceny trafnej, rzetelnej motywującej, jakie są wzajemne relacje między nauczaniem i uczeniem się, jakie jest miejsce i rola oceniania w procesie kształcenia, czym jest ocena szkolna, czym są wymagania edukacyjne i co je różni od kryteriów oceniania, itd.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Andrulewicz

Na szkoleniu dowiesz się czym jest Ocenianie Kształtujące i czy warto wprowadzać je na swoim przedmiocie.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

Ciekawe eksperymenty, pozwalające na omówienie zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych, jakie możemy zaobserwować w najbliższym otoczeniu.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

Przedstawienie doświadczeń z fizyki, pozwalających zrozumieć dużym i małym, jakie prawa żądzą w otaczającym nas świecie. Nauka kreatywnego przekazywania wiedzy z zakresu fizyki w oparciu o metodę eksperymentu.


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Malwina Ogonowska

szkolenie ukaże zależności pomiędzy twórczym myśleniem nauczyciela i ucznia.
Dokonamy oceny potencjału kreatywności.
Omówimy wybrane heurystyki twórcze do wykorzystania na zajęciach


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Zmiany w stosunku pracy nauczyciela, wynikające ze zmian Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy 2017/2018

Szkolenie ma charakter praktyczny, omówione zostaną skutki zmian prawa regulującego stosunek pracy nauczyciela


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Na szkoleniu omówione zostaną działania, jakie powinien podjąć zarządzający lub osoba pełniąca funkcję ABI/IODO, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO
II TERMIN


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Uczestnicy rozwiną wiedzę o tym, jakie rozwiązania organizacyjne powinni przyjąć i wdrożyć dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wypoczynku “organizowanego przez szkołę”
oraz jakie ogólne wymogi dot. kadry, miejsca wypoczynku, zarządzania ryzykiem , itd., itp.
muszą być uwzględniane przy planowaniu wypoczynku pozaszkolnego organizowanego przez szkołę


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Andrulewicz

Storytelling staje się coraz bardziej popularny w biznesie, w wyrażaniu siebie, ale także w szkołach. Warsztat ma pokazać czym jest storytelling i jak może być wykorzystywany interdyscyplinarnie. Skierowany jest do nauczycieli wszystkich klas pragnących zgłębić tajniki pisania i opowiadania zajmujących historii.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Szkolenie poświęcone jest uniwersalnej metodzie obrazkowej, która pozwala zapamiętywać informacje z różnych przedmiotów.
Przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z technikami pamięciowymi, jak i tych, którzy opanowali już te metody w stopniu podstawowym.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Technika ta pozwala zapamiętywać proste ciągi informacyjne. W połączeniu jednak z metodą słów zastępczych stanowi narzędzie do przyswajania dużo bardziej złożonych informacji. A to wszystko z wykorzystaniem wyobraźni, humoru i kreatywnych pomysłów.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych stosowaniem grywalizacji na lekcji. Pokazanie możliwości wdrożenia tej metody na lekcji.


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Webinar dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Zostaną Ci w przystępny i praktyczny sposób przedstawione dostępne możliwości wdrożenia nowoczesnych środków dydaktycznych w tym wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania w edukacji.


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Webinar dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zainteresowanych wprowadzeniem programowania do zajęć w przedszkolu.
Zaprezentowane zostaną dostępne możliwości realizacji nauki programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej.


Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka
Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki oraz nauczycieli zainteresowanych nauką programowania.
Na webinarze zaprezentowane zostaną dostępne możliwości realizacji nauki programowania w szkole.

Czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie to wyjaśni Ci, obowiązujące od roku szk. 2018/19, nowe zasady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, kryteria oceny pracy nauczyciela w zależności od stopnia awansu, …


czas trwania 90 min.
Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie dla dyrektorów, pedagogów szkolnych przybliża nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wyjaśnia, jak organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w układzie roku szkolnego 2018/19


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Jak uczy się mózg dziecka? Wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem w szkole. Szkoła XXI wieku.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Przedstawienie problematyki niedostosowania społecznego, rodzajów zaburzeń zachowania,
najczęstszych formy zachowań opozycyjno–buntowniczych i poważnych zaburzeń zachowania.
Zaprezentowana zostanie jedna z bardziej skutecznych strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania.


Cena: 39 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

Jak okiełznać metodę eksperymentu i wdrożyć ją w tok zajęć w szkole i przedszkolu.

Propozycje ciekawych eksperymentów biologicznych, fizycznych, chemicznych i matematycznych, z  wykorzystaniem  łatwo dostępnych produktów. Dla uczniów młodszych i starszych.

Koszyk Produkt Usunięty Wycofaj
  • Brak produktów w koszyku.