+48 12 431 07 05 w.25

bok@edumaster.pl

ul. Królowej Jadwigi 97 30 – 209 Kraków

Zbliżające się webinary płatne

14.11.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka
Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki oraz nauczycieli zainteresowanych nauką programowania.
Na webinarze zaprezentowane zostaną dostępne możliwości realizacji nauki programowania w szkole.
16.11.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Agata Sobiecka

Jak rozmawiać z opinią publiczną, rodzicami, uczniami i mediami po incydencie zagrażającym szkole utratą zaufania i reputacji.

21.11.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Na szkoleniu poznasz podstawowe techniki i ćwiczenia z zakresu przyspieszonego czytania ze zrozumieniem. Dzięki nim zdobędziesz solidne podstawy do efektywnego zdobywania wiedzy.

23.11.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Zamiast tłumaczyć uczniom, iż nowoczesne technologie mogą być zagrożeniem lub wręcz mówić, że to zło, lepiej uczyć dzieci, jak mądrze korzystać z komputera czy smartphone’a a „moc” tych narzędzi wykorzystać podczas realizacji Twoich zajęć lekcyjnych.

28.11.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Agata Sobiecka

Webinar dla dyrektorów szkół i nauczycieli, poznasz tu prawne i psychologiczne aspekty zjawiska mobbing w szkole, by chronić się przed zostaniem jego ofiarą

05.12.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Dzięki ćwiczeniom omawianym na tym webinarze z zakresu koncentracji, poszerzania pola widzenia, antycypacji, eliminowania regresji jesteś w stanie kilkakrotnie zwiększyć tempo czytania przy jednoczesnym wzroście poziomu zrozumienia i zapamiętania tekstu.

Zrealizowane webinary płatne

18.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

TEMATYKA SZKOLENIA:
· funkcje półkul i ich znaczenie w procesie przyswajania wiedzy
· jak zapamiętywać, wykorzystując zdolność asocjacji
· zasady tworzenia mnemotechnik
· jak działa obrazkowa metoda zapamiętywania
· przyswajanie informacji z wykorzystaniem mnemotechniki – ćwiczenia praktyczne

21.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Na szkoleniu omówione zostaną działania, jakie powinien podjąć zarządzający lub osoba pełniąca funkcję ABI/IODO, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO

22.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Andrulewicz

Szkolenie pokazuje czym jest Ocenianie Kształtujące. Wskaże, czy warto wprowadzać je na swoim przedmiocie.

23.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Agata Sobiecka

“Trudny rodzic” !? … Nie ma trudnych rodziców, są trudne sytuacje

Jak praktyczne zastosowanie empatii i znajomość stylów osobowości rodziców pomogą Ci zachęcać do współpracy i łagodzić konflikty

24.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Malwina Ogonowska

szkolenie ukaże zależności pomiędzy twórczym myśleniem nauczyciela i ucznia.
Dokonamy oceny potencjału kreatywności.
Omówimy wybrane heurystyki twórcze do wykorzystania na zajęciach

25.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Na szkoleniu omówione zostaną działania, jakie powinien podjąć zarządzający lub osoba pełniąca funkcję ABI/IODO, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO
II TERMIN

25.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

ciekawe eksperymenty, pozwalające na omówienie zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych, jakie możemy zaobserwować w najbliższym otoczeniu

28.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Zmiany w stosunku pracy nauczyciela, wynikające ze zmian Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy 2017/2018

Szkolenie ma charakter praktyczny, omówione zostaną skutki zmian prawa regulującego stosunek pracy nauczyciela

29.05.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

Przedstawienie doświadczeń z fizyki, pozwalających zrozumieć dużym i małym, jakie prawa żądzą w otaczającym nas świecie. Nauka kreatywnego przekazywania wiedzy z zakresu fizyki w oparciu o metodę eksperymentu.

11.06.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: dr Ryszard Jurkowski

Uczestnicy rozwiną wiedzę o tym, jakie rozwiązania organizacyjne powinni przyjąć i wdrożyć dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wypoczynku “organizowanego przez szkołę”
oraz jakie ogólne wymogi dot. kadry, miejsca wypoczynku, zarządzania ryzykiem , itd., itp.
muszą być uwzględniane przy planowaniu wypoczynku pozaszkolnego organizowanego przez szkołę

12.06.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Andrulewicz

Storytelling staje się coraz bardziej popularny w biznesie, w wyrażaniu siebie, ale także w szkołach. Warsztat ma pokazać czym jest storytelling i jak może być wykorzystywany interdyscyplinarnie. Skierowany jest do nauczycieli wszystkich klas pragnących zgłębić tajniki pisania i opowiadania zajmujących historii.

13.06.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Agata Sobiecka

“Trudny rodzic” !? … Nie ma trudnych rodziców, są trudne sytuacje
<br/>
Typologia tzw. „trudnych rodziców”: rodzic roszczeniowy, unikający, ekspert, aktywista społeczny, helikopter/nadopiekuńczy, pasywno-agresywny

14.06.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Podczas szkolenia uczestnicy poznają technikę pamięciową, pozwalającą zapamiętywać informacje z niemal wszystkich dziedzin. Łańcuchowa Metoda Zapamiętywanie opiera się na naturalnym sposobie uczenia się ludzkiego mózgu – wykorzystuje zdolność kojarzenia.

15.06.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Monika Łazarska

EKSPERYMENT DOBRZE SŁUŻY UCZNIOM MAŁYM I DUŻYM, czyli jak okiełznać metodę eksperymentu i wdrożyć ją w tok zajęć w szkole i przedszkolu.

19.09.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Agata Sobiecka

Jak praktyczne zastosowanie empatii i znajomość stylów osobowości rodziców pomogą Ci zachęcać do współpracy i łagodzić konflikty

20.09.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie to wyjaśni Ci, obowiązujące od roku szk. 2018/19, nowe zasady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, kryteria oceny pracy nauczyciela w zależności od stopnia awansu, …

26.09.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych stosowaniem grywalizacji na lekcji. Pokazanie możliwości wdrożenia tej metody na lekcji.

28.09.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Na szkoleniu tym poznasz sposób konstruowania materiałów w celu przeprowadzenia diagnoz, która ma służyć wyrównywaniu i zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci w pierwszym okresie nauki.

02.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Szkolenie dla dyrektorów, pedagogów szkolnych przybliża nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wyjaśnia, jak organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w układzie roku szkolnego 2018/19

03.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Szkolenie poświęcone jest uniwersalnej metodzie obrazkowej, która pozwala zapamiętywać informacje z różnych przedmiotów.
Przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z technikami pamięciowymi, jak i tych, którzy opanowali już te metody w stopniu podstawowym.

05.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Marta Koplejewska

Skuteczny sposób by zaciekawić dziecko nauką czyli edukacja przez zabawę. Podczas tego webinarium pokazane zostaną przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem ozobotów. Ten mały robot jest doskonały do nauki logicznego myślenia i wyznacza nowy kierunek w edukacji.

09.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Jak uczy się mózg dziecka? Wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem w szkole. Szkoła XXI wieku.

10.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Webinar dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Zostaną Ci w przystępny i praktyczny sposób przedstawione dostępne możliwości wdrożenia nowoczesnych środków dydaktycznych w tym wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania w edukacji.

17.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Agata Sobiecka

Celem szkolenia jest zaproponowanie zgodnego z nurtem uważności/mindfulness modelu pracy nad własnymi emocjami w środowisku szkolnym.

24.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Jan Bielaszka

Webinar dla nauczycieli edukacji przedszkolnej zainteresowanych wprowadzeniem programowania do zajęć w przedszkolu.
Zaprezentowane zostaną dostępne możliwości realizacji nauki programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej.

25.10.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Waldemar Borowski

Przedstawienie problematyki niedostosowania społecznego, rodzajów zaburzeń zachowania,
najczęstszych formy zachowań opozycyjno–buntowniczych i poważnych zaburzeń zachowania.
Zaprezentowana zostanie jedna z bardziej skutecznych strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania.

07.11.2018 -
Cena: 29 zł
Płatne
Prowadzący: Daniel Ogonowski

Technika ta pozwala zapamiętywać proste ciągi informacyjne. W połączeniu jednak z metodą słów zastępczych stanowi narzędzie do przyswajania dużo bardziej złożonych informacji. A to wszystko z wykorzystaniem wyobraźni, humoru i kreatywnych pomysłów.

Koszyk Produkt Usunięty Wycofaj
  • Brak produktów w koszyku.